Thứ tư, ngày 23/08/2017
Tin tức » Tin nổi bật
VDB ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước
(31/05/2017)
Ngày 15/5/2017, tại Quyết định số 146/QĐ-HĐQT, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư (Quy chế) của Nhà nước.

Theo đó, đối tượng được vay vốn tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước tại VDB là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn TDĐT của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ.
Trường hợp các dự án thuộc đối tượng vay vốn TDĐT của Nhà nước nhưng đã được hưởng tín dụng ưu đãi từ các tổ chức tài chính nhà nước khác thì không được vay vốn TDĐT của Nhà nước tại VDB.
Về điều kiện vay vốn, Quy chế nêu rõ khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện như: Thuộc đối tượng vay vốn TDĐT tại VDB; Có đầy đủ năng lực pháp luật và  thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định; Dự án đầu tư đề nghị vay vốn được VDB thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, có khả năng trả được nợ vay; Có vốn chủ sở hữu tham gia trong quá trình thực hiện dự án tối thiểu 20% tổng mức vốn đầu tư dự án (không bao gồm vốn lưu động), mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết định cho vay xem xét, quyết định phù hợp  với khả năng tài chính của khách hàng và phương án trả nợ vốn vay của dự án; Thực hiện bảo đảm tiền vay theo các quy định của VDB và của pháp luật; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm VDB xem xét cho vay, giải ngân vốn vay; Mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay trong suốt thời hạn vay vốn; Thực hiện chế độ hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật; Chấp hành đầy đủ các quy định của VDB về cho vay TDĐT của Nhà nước.
Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định rất cụ thể về mức vốn cho vay và giới hạn cho vay TDĐT của Nhà nước. Mức vốn cho vay TDĐT của Nhà nước tối đa đối với mỗi dự án bằng 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động); Tổng mức dư nợ cấp tín dụng của VDB tính trên vốn tự có của VDB không được vượt quá 15% đối với một khách hàng, không được vượt quá 25% đối với một khách hàng và người có liên quan; Trường hợp các dự án đặc biệt cần cho vay vượt giới hạn, Tổng Giám đốc VDB báo cáo Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình Thủ tướng Chính phủ quyết định từng dự án cụ thể; Việc xác định vốn tự có của VDB để làm căn cứ tính toán giới hạn tín dụng đối với khách hàng và người có liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và được Tổng Giám đốc VDB thông báo trong từng thời kỳ.
Về thời hạn cho vay, thời hạn cho vay được VDB xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của khách hàng phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của dự án nhưng không quá 12 năm. Riêng đối với các dự án thuộc nhóm A, thời hạn cho vay vốn tối đa là 15 năm. Đối với các dự án đặc biệt cần phải cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa quy định, trên cơ sở kết quả thẩm định của VDB, Tổng Giám đốc VDB báo cáo HĐQT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Về lãi suất cho vay, Quy chế nêu rõ: Lãi suất cho vay TDĐT của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu VDB được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn năm (05) năm trong thời gian một (01) năm trước thời điểm công bố lãi suất theo quy định tại Quy chế cộng (+) tỷ lệ chi phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB.
Tổng Giám đốc VDB xác định, báo cáo HĐQT để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ chi phí quản lý ổn định trong thời kỳ 3 năm, đảm bảo cho VDB đủ nguồn kinh phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định để làm cơ sở xác định, công bố lãi suất cho vay. Trường hợp có biến động lớn, HĐQT báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ chi phí quản lý phù hợp trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.
Định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của Quý, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất, HĐQT xác định, công bố mức lãi suất cho vay TDĐT của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc VDB.
Mức lãi suất cho vay TDĐT của Nhà nước đối với mỗi dự án theo quy định được điều chỉnh, áp dụng cho toàn bộ dự nợ của dự án và các khoản giải ngân vốn vay của Quý tiếp theo.
Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại từng thời điểm đối với số nợ gốc quá hạn.
Lãi suất cho vay quy đổi theo tỷ lệ %/năm. Lãi vay được tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.
Quyết định 146/QĐ-HĐQT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017.
Tuy nhiên, đối với các hợp đồng vay vốn TDĐT của Nhà nước đã ký hợp đồng trước ngày Quy chế có hiệu lực, VDB, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.
Đối với các dự án đã ký Hợp đồng tín dụng đang vay vốn TD ĐT của Nhà nước, trong quá trình thực hiện phát sinh tăng tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, VDB xem xét tiếp tục cho vay vốn bổ sung theo quy định tại Quy chế này nếu VDB thẩm định lại dự án có hiệu quả và có khả năng hoàn trả vốn vay. Tổng số vốn vay (bao gồm cả phần vốn vay bổ sung) nằm trong phạm vi giới hạn cấp tín dụng theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
Đối với khoản vay đã giải ngân theo các Hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 có hiệu lực cần điều chỉnh lãi suất, Tổng Giám đốc VDB báo cáo HĐQT trình Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Hiền Nguyễn


:: Các tin khác
Cho vay vốn ODA Pháp thực hiện dự án y tế tại Cần Thơ (23/05/2017)
Khánh thành trường Tiểu học, THCS, THPT Lê Quý Đôn (Bình Thuận) (22/05/2017)
Hoạt động chào mừng 127 năm ngày Sinh nhật Bác và kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập VDB (22/05/2017)
VDB cho vay đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Thạch Thất - Hà Nội (19/05/2017)
Triển khai thực hiện Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước (15/05/2017)
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn