Thứ tư, ngày 23/08/2017
Tin tức » Tin nổi bật
Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại VDB
(12/06/2017)
Ngày 15/5/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-HĐQT về Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại VDB. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, nguồn vốn nước ngoài để thực hiện gồm: vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại và VDB sẽ thực hiện cho vay lại theo 02 hình thức gồm: VDB không chịu rủi ro tín dụng (theo ủy quyền của Bộ Tài chính) và VDB chịu rủi ro tín dụng.
Cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng
VDB thay mặt Bộ Tài chính thực hiện cho vay lại, giám sát việc sử dụng vốn vay và thu hồi nợ vay từ khách hàng đối với chương trình/dự án vay lại vốn nước ngoài theo các điều khoản, điều kiện đã được Bộ Tài chính xác định tại Hợp đồng ủy quyền cho vay lại/Hiệp định vay phụ. Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo nghĩa vụ ghi trong thỏa thuận. VDB không chịu rủi ro tín dụng và được hưởng phí cho vay lại theo quy định.
Mức vốn cho vay lại được quy định trong Hợp đồng ủy quyền cho vay lại và được xác định trên cơ sở giá trị thỏa thuận vay nước ngoài của mỗi dự án. Mức vốn cho vay lại không thuộc đối tượng áp dụng để tính giới hạn tín dụng của VDB theo quy định của pháp luật.
Đồng tiền cho vay lại và đồng tiền trả nợ; Lãi suất cho vay lại và lãi suất chậm trả thực hiện theo quy định tại Hợp đồng ủy quyền cho vay lại.
Khách hàng phải sử dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật để đảm bảo bù đắp rủi ro tín dụng và các rủi ro khác trừ các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng biện pháp tín chấp hoặc miễn bảo đảm tiền vay.
Cho vay lại VDB chịu rủi ro tín dụng
VDB vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ từ Bộ Tài chính để cho vay tiếp đến khách hàng theo chương trình tín dụng, hợp phần tín dụng trong chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài. VDB chịu rủi ro theo Hợp đồng vay vốn nước ngoài ký với Bộ Tài chính và được hưởng chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất vay từ Bộ Tài chính.
Đối với khoản vay ODA cho vay lại theo dự án đầu tư, VDB thẩm định phương án tài chính của chương trình/dự án cho vay lại, năng lực tài chính của người vay lại và báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ Tài chính trước khi ký kết thỏa thuận cho vay lại với Bộ Tài chính.
Đối với khoản vay ODA, vay ưu đãi, vay thương mại theo chương trình, hạn mức tín dụng, VDB lựa chọn dự án theo đúng đối tượng quy định tại Hợp đồng vay vốn nước ngoài hoặc Thỏa thuận vay nước ngoài, chịu trách nhiệm thẩm định, quyết định cho vay lại, lãi suất và các điều kiện vay vốn, giải ngân, thu hồi nợ vay, hoàn trả nợ vay cho Bộ Tài chính/Nhà tài trợ khi đến hạn và chịu rủi ro tín dụng.
Điều kiện được vay vốn đối với Dự án là thuộc đối tượng vay vốn theo các chương trình/hạn mức tín dụng vay vốn nước ngoài được Chính phủ phê duyệt, đối tượng cụ thể của từng chương trình được quy định tại hợp đồng vay vốn nước ngoài ký giữa Bộ Tài chính và VDB, đáp ứng các điều kiện vay vốn nước ngoài được quy định trong Hợp đồng vay vốn nước ngoài/Thỏa thuận vay vốn nước ngoài.
Điều kiện được vay vốn đối với đối tượng là khách hàng phải có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án không bao gồm thuế và vốn lưu động; thực hiện đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bảo đảm khả năng trả nợ theo phương án tài chính được thẩm định theo quy định của pháp luật.
Trường hợp các dự án/chương trình đã ký thỏa thuận
Đối với các chương trình/dự án đã ký thỏa thuận cho vay lại vốn nước ngoài, hợp đồng tín dụng vốn nước ngoài trước ngày Quy chế này có hiệu lực được thực hiện theo các điều khoản trong Thỏa thuận cho vay lại vốn, Hợp đồng tín dụng vốn nước ngoài trước đây./.

Trần Hải theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT


:: Các tin khác
Sở Giao dịch I Ký kết giao ước thi đua năm 2017 (06/06/2017)
VDB ban hành Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (31/05/2017)
Cho vay vốn ODA Pháp thực hiện dự án y tế tại Cần Thơ (23/05/2017)
Khánh thành trường Tiểu học, THCS, THPT Lê Quý Đôn (Bình Thuận) (22/05/2017)
Hoạt động chào mừng 127 năm ngày Sinh nhật Bác và kỷ niệm 11 năm Ngày thành lập VDB (22/05/2017)
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn