Thứ tư, ngày 23/08/2017
Nghiệp vụ Thẩm định » Thông Tin Thẩm định
Một số nội dung tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP liên quan tới thẩm định dự án
Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. xem chi tiết...

Hướng dẫn xác định danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư theo quyết định 900/QĐ-TTg
Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. xem chi tiết...

Hướng dẫn thẩm định các dự án xây dựng công trình lâm sinh theo quyết định 30/2017/QĐ-TTg
Ngày 07/07/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-TTg về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. xem chi tiết...

Một số nội dung Bổ sung, điều chỉnh của Nghị định số 42/2017/NĐ-CP
Ngày 05/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. xem chi tiết...

Hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT nhà nước
Ngày 05/4/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 463/TCLN về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự án lâm sinh vay vốn TDĐT Nhà nước. xem chi tiết...

Một số nội dung cần lưu ý khi xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
Ngày 29/3/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 19/2017/TGYK-TĐ lưu ý các đơn vị trực thuộc về một số nội dung chính của Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. xem chi tiết...

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư dự án. xem chi tiết...

Trang        Tiếp   Cuối
 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn