Nghiệp vụ
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 với 10 chương 134 điều. Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008.
Ngày 13/08/2018   |Xem tiếp
Ngày 08/8/2018, tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT), nhóm chuyên gia tư vấn của Viện Tài chính vi mô và phát triển cộng đồng đã có buổi làm việc với NHPT để rà soát chính sách tín dụng trong nông nghiệp.
Ngày 09/08/2018   |Xem tiếp
Ngày 01/8/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-NHPT về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng quản trị NHPT (Ban Thư ký).
Ngày 06/08/2018   |Xem tiếp
Thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi, trên từng vị trí công tác, từng nghiệp vụ chuyên môn. Đó là một trong những yêu cầu của Chương trình THTK, CLP năm 2018 (Chương trình) do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) ban hành tại Quyết định số 212/QĐ-NHPT ngày 01/8/2018.
Ngày 02/08/2018   |Xem tiếp
Ngày 26/7/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và NCKH đã tổ chức hội thảo về đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành “Ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Trung tâm chủ trì thực hiện.
Ngày 30/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 16/7/2018, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ” cho 32 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát, Ban Kiểm tra nội bộ NHPT và Sở Giao dịch I NHPT. Lớp học dự kiến kết thúc ngày 21/7/2018.
Ngày 16/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 17/5/2018, Chi nhánh NHPT Đồng Nai và Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi tổ chức Lễ ký hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề xanh chất lượng cao.
Ngày 18/05/2018   |Xem tiếp
Ngày 24/4/2018, NHPT đã có công văn số 756/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC.
Ngày 24/04/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :