Sự kiện
Ngày 08/12/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Văn phòng Chính phủ nhân sự cấp cao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 08/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 04-12-2017, tại Lào Cai, VDB đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 07/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 04/12/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1942/QĐ-TTg về nhân sự của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 05/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 28/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành các quyết định khen thưởng thành tích năm 2016 cho các tập thể và cá nhân trong hệ thống.
Ngày 04/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 28/11/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ngày 29/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 22/11/2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Tổng giám đốc VDB. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu chủ trì, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Ngân hàng thuộc Bộ Tài chính; tập thể cán bộ chủ chốt VDB tham dự.
Ngày 22/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 17/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1829/QĐ-TTg về việc giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 20/11/2017   |Xem tiếp
Vừa qua, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam (HĐKH VDB) đã phối hợp với các đơn vị chủ trì thực hiện tổ chức hội thảo khoa học về đề tài khoa học và công nghệ.
Ngày 07/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 27/10/2017, tại Chi nhánh Lạng Sơn, VDB đã công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Linh Mạnh Tôn, Giám đốc Chi nhánh, đồng thời giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh cho bà Nguyễn Thị Chúc, Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 31/10/2017   |Xem tiếp
Ngày 26/9/2017, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 415/QĐ-NHPT và 416/QĐ-NHPT v/v tặng giấy khen đối với cá nhân và tập thể năm 2016.
Ngày 17/10/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:982
Lượt truy cập: 7009073