Sự kiện
Ngày 26/9/2017, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành các Quyết định số 415/QĐ-NHPT và 416/QĐ-NHPT v/v tặng giấy khen đối với cá nhân và tập thể năm 2016.
Ngày 17/10/2017   |Xem tiếp
Ngày 29/9/2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bá Huấn, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VDB nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành cho Phó Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường.
Ngày 02/10/2017   |Xem tiếp
Ngày 15-8-2017, tại Quảng Bình VDB đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định Bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh.
Ngày 16/08/2017   |Xem tiếp
Ngày 08/08/2017, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam ra các quyết định số 385/QĐ–NHPT, số 386/QĐ–NHPT, số 387/QĐ–NHPT về việc khen thưởng hoàn thành chỉ tiêu thi đua.
Ngày 15/08/2017   |Xem tiếp
Ngày 07/8/2017, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017. Chủ tịch HĐQT Phạm Quang Tùng, Tổng Giám đốc Trần Bá Huấn chủ trì Hội nghị.
Ngày 08/08/2017   |Xem tiếp
Sáng ngày 10/7/2017, VDB đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh VDB Tuyên Quang.
Ngày 11/07/2017   |Xem tiếp
Ngày 06/06/2017, Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Ngày 06/06/2017   |Xem tiếp
Sáng ngày 25/5/2017, tại TP. Thái Nguyên, VDB đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VDB Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên.
Ngày 26/05/2017   |Xem tiếp
Sáng 19/5/2017, VDB đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc VDB Chi nhánh Thái Bình.
Ngày 19/05/2017   |Xem tiếp
Ngày 12/5/2017, tại Trụ sở chính, VDB đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 (Nghị định 32) của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Ngày 15/05/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:24467
Lượt truy cập: 3837795