Đào tạo
Ngày 29/12/2017, tại Trụ sở chính VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
Ngày 04/01/2018   |Xem tiếp
Trong công tác quản trị nhân sự ngày nay, phân tích công việc và xây dựng bảng mô tả, yêu cầu công việc cũng như các sản phẩm của nó ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng và sử dụng phổ biến.
Ngày 11/04/2017   |Xem tiếp
Ngày 22/3/2017, Hội đồng Khoa học Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 578/NHPT-HĐKH về việc định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) và đề xuất đề tài/đề án KHCN năm 2017.
Ngày 27/03/2017   |Xem tiếp
Ngày 17/3/2017, tại Hà Nội, Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 80 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K38.
Ngày 21/03/2017   |Xem tiếp
Ngày 16/11/2016 tại Trụ sở chính, VDB đã tổ chức thẩm định kinh phí thực hiện đối với 6 đề tài được Hội đồng xét chọn đề tài VDB đề xuất thực hiện.
Ngày 29/11/2016   |Xem tiếp
Ngày 09/11/2016, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký Quyết định số 402/QĐ-HĐQT ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của VDB.
Ngày 14/11/2016   |Xem tiếp
Ngày 13/10/2016, Hội đồng Khoa học VDB đã tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ “Phân tích công việc và xây dựng Bảng mô tả, yêu cầu công việc trong hệ thống Ngân hàng phát triển Việt Nam” do Ban Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện.
Ngày 21/10/2016   |Xem tiếp
Sáng ngày 06/9/2016, Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới”. Lớp học gồm 34 học viên là đảng viên mới thuộc Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 06/10/2016   |Xem tiếp
Vừa qua, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tổ chức các phiên họp Hội đồng xét chọn đề tài Khoa học và Công nghệ năm 2015 - 2016.
Ngày 25/08/2016   |Xem tiếp
Ngày 20/5/2016, tại Hội Sở chính NHPT, Hội đồng Khoa học NHPT tổ chức hội thảo khoa học về đề tài Khoa học Công nghệ “Phân tích công việc và xây dựng Bảng mô tả, yêu cầu công việc trong hệ thống NHPT Việt Nam” do ban Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện.
Ngày 23/05/2016   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:10670
Lượt truy cập: 7894064