Đảng - Đoàn thể

Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân trong Đảng bộ NHPT Việt Nam

Giải quyết vấn đề tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của đảng viên và công dân luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Ngày 28/5/2018 UBKT của Đảng ủy đã ban hành Quy định số 124/QĐi-UBKT về tiếp nhận, xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân, quy định gồm 5 Phần, 17 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Ngày 31/05/2018   |Xem tiếp

Đoàn khối DNTW làm việc với Ban thường vụ Đoàn Thanh niên NHPT

Ngày 14/6/2018, tại trụ sở chính NHPT, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHPT đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018; UV Ban Thường vụ, Bí thư Đoàn Khối DNTW Vũ Đức Tú chủ trì buổi làm việc.
Ngày 15/06/2018   |Xem tiếp