Hoạt động Đảng
Ngày 15/10/2018, Đảng ủy Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) ban hành Kế hoạch số 70-KH/ĐU vận động đảng viên, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ngày 18/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 15/10/2018 tại Hà Nội, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Kiểm tra, giám sát (KT, GS) quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV/2018.
Ngày 16/10/2018   |Xem tiếp
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 13/09/2018   |Xem tiếp
Từ 01/9/2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ biên soạn Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng và đăng tải trên chuyên mục “Bản tin sinh hoạt Chi bộ” trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (www.doanhnghieptrunguong.vn) vào ngày 30 hằng tháng.
Ngày 06/09/2018   |Xem tiếp
Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam vừa ra quyết định số 541-QĐ/ĐU ngày 31/7/2018 khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân thuộc NHPT đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
Ngày 05/09/2018   |Xem tiếp
Vừa qua, Đảng ủy SGDII-NHPT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị quyết Hội nghị TW7 khóa XII của Đảng.
Ngày 02/08/2018   |Xem tiếp
Ngày 31/7/2018, tại Trụ sở chính, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới 132 cán bộ chủ chốt là cấp ủy các chi bộ cơ sở trực thuộc, các chi bộ thuộc Đảng bộ, đảng viên là lãnh đạo các đơn vị , trưởng phòng, BCH công đoàn Ngành, Công đoàn cơ quan Trụ sở chính, BCH Đoàn thanh niên, các Ban tham mưu Đảng ủy.
Ngày 31/07/2018   |Xem tiếp
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, trong những ngày qua, Đảng ủy, Chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội SGDII đã tổ chức thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa tại địa bàn.
Ngày 27/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 12/7/2018, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (2015-2020) và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Đào Ngọc Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Đảng ủy VDB chủ trì Hội nghị.
Ngày 13/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 25/06/2018, Đảng ủy NHPT đã ban hành Quyết định số 537 – QĐ/ĐU về việc tặng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.
Ngày 02/07/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :