Bán tài sản
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau: Tài sản là nhà và đất ở.
Ngày 25/05/2018   |Xem tiếp
Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ dự án Nhà máy khai thác và chế biến bột Cacbonat; Chi nhánh Ngân hàng phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Ngày 23/05/2018   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá như sau: Tài sản là nhà và đất ở.
Ngày 22/05/2018   |Xem tiếp
Bao gồm 01 dây chuyền thiết bị và 08 hạng mục xây dựng phụ trợ trên đất.
Ngày 11/05/2018   |Xem tiếp
Công trình xây dựng trên đất; dây truyền máy móc thiết bị của Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ SAHABAK Thanh Bình thuộc Công ty cổ phần SAHABAK (Địa chỉ: Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) có danh sách kèm theo.
Ngày 24/04/2018   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau: Tài sản là nhà và đất ở.
Ngày 23/04/2018   |Xem tiếp
Thông báo bán đấu giá tài sản là đất và nhà để các cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá, trả giá.
Ngày 20/04/2018   |Xem tiếp
Bán đấu giá tài sản là xe ô tô 7 chỗ Toyota Foturner của Công ty TNHH Minh Hiền (xử lý tài sản bảo đảm).
Ngày 02/04/2018   |Xem tiếp
Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 22/2012/HĐTCQSDĐ-NHPT-SGDI ngày 19/12/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02.NT/2014/HĐTCSĐBS-NHPT-SGDI ngày 28/11/2014 ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I với Bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị, ký công chứng tại Văn phòng công chứng Lạc Việt ; Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Xuân ngày 21/12/2012; Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay của của bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị đảm bảo cho các khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty TNHH Nhật Thắng tại Sở Giao dịch I, cụ thể như sau:
Ngày 22/03/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :