Bán tài sản
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên.
Ngày 14/11/2018   |Xem tiếp
Chi nhánh xin thông báo nội dung mời các đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá cho thuê tài sản với các nội dung sau:
Ngày 02/11/2018   |Xem tiếp
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xử lý tài sản bảo đảm dự án Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Phương Thảo (theo c/v 408/NHPT.CT-TH, ngày 29/10/2018).
Ngày 29/10/2018   |Xem tiếp
Thông tin tài sản (theo công văn 312/NHPT.KVQNĐN-TD, ngày 18/10/2018).
Ngày 26/10/2018   |Xem tiếp
Tài sản xử lý là: 01 tàu Quang Minh Star theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/1/2010. Các thông số tài sản thế chấp như sau:
Ngày 03/10/2018   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá: Nhà xưởng và dây chuyền thiết bị đông lạnh xuất khẩu.
Ngày 28/09/2018   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá:
Ngày 25/09/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :