Bán tài sản
Toàn bộ dự án “Nhà máy chế biến cà phê nhân, cà phê hoà tan” và tài sản thế chấp khác tại Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng (là tài sản sản đảm bảo của Công ty Cổ Phần Cà Phê Thái Hòa Lâm Đồng thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng).
Ngày 29/11/2017   |Xem tiếp
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (là tài sản BĐTV của Bên thứ 3 - Khoản vay TDXK Công ty TNHH Tiền Phong tại Chi nhánh NHPT Nghệ An).
Ngày 29/11/2017   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản bán đấu giá cơ bản như sau: Tài sản là nhà và đất ở (theo công văn 569/NHPT.THO-TH ngày 20/11/2017).
Ngày 28/11/2017   |Xem tiếp
Sở Giao dịch I đang phối hợp với Công ty cổ phần Haprosimex Thăng Long xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ vay dự án ĐTXD di chuyển, mở rộng cơ sở sản xuất cải dệt kim và may xuất khẩu. Sở Giao dịch I đề nghị đăng thông tin bán tài sản trên trang thông tin điện tử Ngân hàng phát triển Việt Nam với nội dung như sau:
Ngày 24/11/2017   |Xem tiếp
Toàn bộ Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (theo công văn 302 /NHPT.STR-TD).
Ngày 15/11/2017   |Xem tiếp
Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ dự án ĐTXD Trường Trung học tư thục du lịch Miền Trung giai đoạn 1 của Công ty cổ phần Phượng Hồng, Sở Giao dịch I thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4, điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.
Ngày 06/11/2017   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản: nhà và đất ở (theo công văn 514/NHPT.THO-TH ngày 25/10/2017)
Ngày 27/10/2017   |Xem tiếp
Toàn bộ Nhà máy chế biến cá tra, basa xuất khẩu tại ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (là tài sản thế chấp của Công ty TNHH KM-Phương Nam tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng).
Ngày 17/10/2017   |Xem tiếp
Tài sản bán đấu giá là hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất sơn, ve, bột màu xây dựng; hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất vỏ hộp kim loại; nhà xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ (theo công văn 455/NHPT.THO-TH ngày 26/9/2017).
Ngày 28/09/2017   |Xem tiếp
Thông tin về tài sản: nhà và đất ở
Ngày 25/09/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:984
Lượt truy cập: 7009077