Bán tài sản
Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (THANGLONG AT) thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên, địa chỉ: số Số 16, đường Nha Trang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 04/12/2018   |Xem tiếp
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền thuê, khai thác kinh doanh: một phần diện tích đang sử dụng tại tầng 1, 2, 3, 4 trụ sở làm việc của Chi nhánh NHPT Lạng Sơn.
Ngày 29/11/2018   |Xem tiếp
Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, số 98, đường Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Ngày 29/11/2018   |Xem tiếp
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên.
Ngày 14/11/2018   |Xem tiếp
Chi nhánh xin thông báo nội dung mời các đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá cho thuê tài sản với các nội dung sau:
Ngày 02/11/2018   |Xem tiếp
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xử lý tài sản bảo đảm dự án Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Phương Thảo (theo c/v 408/NHPT.CT-TH, ngày 29/10/2018).
Ngày 29/10/2018   |Xem tiếp
Thông tin tài sản (theo công văn 312/NHPT.KVQNĐN-TD, ngày 18/10/2018).
Ngày 26/10/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :