A - Thủ tục giải quyết công việc cấp Trung ương (HSC)
B - Thủ tục giải quyết công việc cấp Trung ương và địa phương (SGD - CN)
C - Thủ tục giải quyết công việc cấp địa phương (SGD -CN) 
Thứ tư, ngày 23/08/2017
BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
A - Thủ tục giải quyết công việc cấp Trung ương (HSC)
1.1 - Quản lý tín dụng của Nhà nước
1.2 - Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước
1.3 - Quản lý vốn uỷ thác
1.4 - Các hoạt động khác của NHPT
B - Thủ tục giải quyết công việc cấp Trung ương và địa phương (SGD - CN)
2.1 - Quản lý tín dụng của Nhà nước
2.2 - Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước
2.3 - Quản lý vốn uỷ thác
2.4 - Các hoạt động khác của NHPT
C - Thủ tục giải quyết công việc cấp địa phương (SGD -CN)
3.1 - Quản lý tín dụng của Nhà nước
3.2 - Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước
3.3 - Quản lý vốn uỷ thác
3.4 - Các hoạt động khác của NHPT

 
                                                                              
TIN MỚI ĐĂNG
                   
Logo
 Trang thông tin điện tử Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 
 Giấy phép số : Số 05/GP-TTĐT, ngày cấp 07/03/2014
 Cơ quan chủ quản : Ngân hàng Phát triển Việt Nam
 Chịu trách nhiệm chính : Ông Trần Phú Minh - Phó Tổng giám đốc
 Địa chỉ : 25A Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội
 Điện thoại: (84-24) 3736 5659 - Fax: (84-24) 3736 5672
 Email:congthongtin@vdb.gov.vn