16/01/2015 00:00
Xem với cỡ chữ

Thông tin đường dây nóng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) xin trân trọng thông tin đường dây nóng NHPT như sau:

Số điện thoại:
024 37365659, số máy lẻ 7248, 7250
0913 516423
Email: vpnhpt@vdb.gov.vn

Tìm theo ngày :

Khách online:8391
Lượt truy cập: 6259995