23/11/2015 12:11
Xem với cỡ chữ

Hội đồng quản trị và Ban điều hành VDB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Quang Tùng
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Bùi Tuấn Minh
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Tìm theo ngày :

Khách online:8402
Lượt truy cập: 6260009