28/07/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Thông báo bán tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Tài sản bán: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: số 115 đường Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình chủ sở hữu là ông Trần Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Lụa.

Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 20, địa chỉ thửa đất: số 115 đường Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 808803 do UBND thị xã Thái Bình cấp ngày 01/12/2001: Diện tích 204,2 m²; mục đích sử dụng: làm nhà ở; thời gian sử dụng: lâu dài; Tài sản trên đất gồm: Nhà ở 02 tầng diện tích 56m²; Nhà mái bằng 01 tầng diện tích 60m²; Nhà mái bằng 01 tầng diện tích 20m²; Nhà mái prôximăng diện tích 30m²).
Bất động sản này hiện đang thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình.
Giá khởi điểm bán tài sản: 1.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định. Tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh trong quá trình chuyển nhượng tài sản do người mua được tài sản chi trả.
Thời gian đăng ký: Từ 7h00 ngày 01/8/2017 đến 17h00 ngày 16/8/2017.
Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Trần Văn Tuấn, địa chỉ: Số 115, đường Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, số điện thoại: 0913.532.327.

Tìm theo ngày :