28/09/2017 14:48
Xem với cỡ chữ

Hội thảo quốc tế về thúc đẩy tiếp cận tài chính

Sáng 28/9/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy tiếp cận tài chính tại Việt Nam” do Học viện Ngân hàng phối hợp với Viện Chiến lược ngân hàng và Vụ Hợp tác quốc tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức. Đại diện Ban Chính sách phát triển - VDB tham dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày nhiều tham luận về các vấn đề liên quan đến tiếp cận tài chính, như: vai trò của tiếp cận tài chính trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội; vai trò của các Bộ, ngành, tổ chức tài chính và hộ gia đình trong quá trình thúc đẩy tiếp cận tài chính; ứng dụng dịch vụ tài chính số và đổi mới công nghệ vào việc thúc đẩy tiếp cận tài chính; mô hình tiếp cận tài chính trên thế giới; khuôn khổ chính sách để quản lý, thúc đẩy và kiểm soát hoạt động tiếp cận tài chính nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội…
Là một kênh cung ứng dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, hoạt động tín dụng đầu tư của VDB cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiếp cận dịch vụ tài chính ở Việt Nam, nhất là đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước. Hội thảo là cơ hội để VDB nắm bắt những thông tin cần thiết và bổ ích phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Ban Chính sách phát triển

Tìm theo ngày :