06/10/2017 16:32
Xem với cỡ chữ

Năm 2017 VAMC thu hồi từ 35-40 nghìn tỷ đồng nợ xấu

Từ đầu năm đến nay, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua thêm 25 nghìn tỷ đồng (1,1 tỷ USD) nợ xấu từ các tổ chức tín dụng, nâng tổng số nợ xấu đã mua được lên hơn 260 nghìn tỷ đồng (11.44 tỷ USD).

Theo Chủ tịch Hội đồng Thành viên VAMC Nguyễn Tiến Đông, VAMC dự kiến năm 2017 sẽ xử lý được khoảng 35-40 nghìn tỷ đồng nợ xấu, cao hơn con số 28 nghìn tỷ đồng của năm 2016.
Việc mua bán nợ xấu đã được thực hiện theo cơ chế thị trường kể từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 về xử lý nợ xấu. Sau một tháng thực hiện Nghị quyết số 42 (có hiệu lực vào ngày 15/8), VAMC đã mua 5 khoản nợ xấu theo giá thị trường với giá trị hơn 2.000 tỷ đồng.
Hiện VAMC đang rà soát danh sách của các tổ chức tín dụng gửi đến và khả năng cuối năm sẽ mua thêm nợ.
Tuy nhiên, việc triển khai mua nợ xấu bằng tiền mặt vẫn còn chậm do vốn điều lệ của VAMC chỉ khoảng 2.000 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng lên 5 nghìn tỷ đồng vào năm 2018 và 10 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Vì vậy, trong quý IV, VAMC sẽ trình kế hoạch phát hành trái phiếu.
Ông Đông xác nhận trong Q4/2017, VAMC sẽ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành trái phiếu VAMC nhưng trái phiếu này sẽ được tái chiết khấu tại NHNN và VAMC sẽ trình Thủ tướng Chính phú về việc Công ty huy động nguồn lực này có thời hạn, có trả lãi suất khi mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các tổ chức tín dụng và VAMC.
VAMC là công ty 100% vốn nhà nước, do NHNN quản lý, giám sát và kiểm tra. Công ty được phép mua nợ xấu của các TCTD, thu hồi nợ, ký quỹ để bán và cơ cấu lại nợ.
VAMC được phép tham gia tư vấn và làm môi giới để mua bán nợ, đầu tư tài chính, mua bán, đấu giá tài sản và bảo lãnh cho doanh nghiệp và cá nhân vay vốn ngân hàng.
Kể từ năm 2013, VAMC đã mua 260 nghìn tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng và đã phát hành 230 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua nợ. /.

Hiền Nguyễn (nguồn: nhandan.org.vn)

Tìm theo ngày :