10/10/2017 09:55
Xem với cỡ chữ

20 năm hợp tác APEC và những đóng góp của Việt Nam

Trong gần 20 năm qua, Việt Nam luôn tham gia tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác APEC với những đóng góp trên cả ba trụ cột hợp tác.

Nổi bật là việc nước ta đã đảm nhận vai trò chủ nhà APEC lần đầu tiên vào năm 2006, tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14 và hơn 100 hoạt động liên quan cũng như đảm nhận vai trò Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế nhiệm kỳ 2005-2006. Những kết quả đạt được trong năm 2006 về liên kết khu vực, cải cách hoạt động APEC… có ý nghĩa quan trọng tăng cường hợp tác năng động của APEC.
Bên cạnh đó, Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 6 về phát triển nguồn nhân lực do Việt Nam tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2014 đã thông qua Kế hoạch hành động APEC giai đoạn 2015-2018 nhằm đẩy mạnh hợp tác về đào tạo việc làm chất lượng và tăng cường kết nối con người thông qua phát triển nguồn nhân lực chất lượng.
Ngoài ra, các bộ, ngành của Việt Nam đã chủ trì và đồng chủ trì triển khai hơn 100 dự án, hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy hợp tác trong những vấn đề mới, thiết thực, như: Tự chứng nhận xuất xứ (năm 2012), an ninh vận tải hàng không (năm 2012), chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực hiện mô hình tăng trưởng mới (năm 2014), quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (năm 2015), tạo thuận lợi chuỗi giá trị toàn cầu về dệt may (năm 2015), thúc đẩy đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm bảo đảm an ninh lương thực (năm 2016)…
Nước ta cũng đảm nhận vai trò điều phối hợp tác, hoạt động của các nhóm công tác quan trọng. Nổi bật là vai trò đồng Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Nhóm công tác y tế (2009-2013), Nhóm công tác đối phó tình trạng khẩn cấp (2012-2013)…/.

Đào Huyền - Theo Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :