23/10/2017 10:52
Xem với cỡ chữ

Đoàn Thanh niên VDB tham dự Lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn năm 2017

Trong 02 ngày 19, 20/10/2017, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng năm 2017 cho cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên VDB cử 02 đồng chí tham dự lớp có hơn 90 học viên là cán bộ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tỉnh.
Nội dung bồi dưỡng gồm 06 chuyên đề: Cán bộ Đoàn và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn; Thực tiễn triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo và một số mô hình, giải pháp thực hiện hiệu quả trong thanh niên khối doanh nghiệp; Hội nhập quốc tế và những thách thức của doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập quốc tế; Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và vấn đề khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập và làm theo của thanh niên hiện nay; Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể.

Văn phòng Đoàn Thanh niên VDB

Tìm theo ngày :