02/11/2017 14:55
Xem với cỡ chữ

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 02/11/2017, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học - VDB (TTĐT) phối hợp với các đơn vị tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”. Lớp học gồm 22 học viên là đảng viên dự bị thuộc các Đảng bộ: VDB, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Trong 03 ngày từ 02 – 04/11/2017, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bỗi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên với.
Qua khoá học bồi dưỡng lý luận chính trị, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phòng Quản lý Đào tạo và BDCB

Tìm theo ngày :