21/11/2017 17:02
Xem với cỡ chữ

Đấu thầu 5.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt 8 (tháng 11/2017)

Ngày 20/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có Công văn số 2717/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành đợt 8 /2017.

Trong đợt này, VDB sẽ phát hành 03 loại trái phiếu: trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, mã trái phiếu BVDB 17218, với khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng; trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, mã trái phiếu BVDB 17269, với khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng và trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, mã trái phiếu BVDB 17318, với khối lượng gọi thầu là 2.000 tỷ đồng
Phiên đấu thầu sẽ được tổ chức vào ngày 28/11/2017 theo hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Lãi suất theo khung lãi suất do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Sau phiên đấu thầu, trái phiếu sẽ được phát hành vào ngày 29/11/2017./.

Hoàng Minh

Tìm theo ngày :