22/11/2017 16:59
Xem với cỡ chữ

Xác định đề tài KH&CN VDB năm 2017

Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, VDB đã tổ chức các phiên họp Hội đồng Tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017.

5 đề tài KH&CN đến từ 4 đơn vị trong hệ thống được đề xuất trong đợt này được đánh giá cao về tính khả thi khi ứng dụng vào hoạt động thực tiễn của VDB, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ngành
Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Tư vấn xác định đề tài và các chuyên gia tư vấn đã thảo luận, đưa ra ý kiến nhận xét, đóng góp hoàn thiện đề tài, xác định rõ các định hướng, phạm vi nghiên cứu cũng như mục tiêu, phương pháp và các sản phẩm đầu ra cho mỗi đề tài.
Kết quả, có 3/5 đề tài được Hội đồng đề xuất thực hiện và giao cho các đơn vị đề xuất hoàn thiện thuyết minh và đề cương đề tài để VDB xét chọn trong thời gian tới./.

Phòng Nghiên cứu khoa học – Trung tâm Đào tạo và NCKH VDB

Tìm theo ngày :