22/11/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Tổng giám đốc VDB

Ngày 22/11/2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Tổng giám đốc VDB. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu chủ trì, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Ngân hàng thuộc Bộ Tài chính; tập thể cán bộ chủ chốt VDB tham dự.
Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã trao Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đào Quang Trường - Quyền Tổng Giám đốc cảm ơn sự tin tưởng, giao trọng trách của Thủ tướng Chính phủ trong công tác điều hành, quản lý VDB và hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động hệ thống VDB phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và thời gian tới.
* Cùng ngày, VDB đã tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của VDB./.

Thực hiện: Trần Hải

Tìm theo ngày :