28/11/2017 16:16
Xem với cỡ chữ

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ngân hàng ASEAN lần thứ 47

Trong 2 ngày 23-24/11/2017, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) lần thứ 47 được diễn ra tại Đà Nẵng. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) là chủ nhà đăng cai tổ chức hội nghị lần này.

ABA lần thứ 47 là thường niên của cộng đồng các ngân hàng trong khu vực, với sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ các nước ASEAN đại diện cho các ngân hàng thuộc khối ASEAN, gồm Hiệp hội Ngân hàng Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Phillippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Tại hội nghị, các thành viên ABA tập trung thảo luận, bàn bạc nhiều chủ đề, nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của ngân hàng các nước trong khu vực. Trong đó, có phát triển tài chính bền vững, tài chính toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực ngân hàng… và đưa ra các sáng kiến hợp tác cùng với kế hoạch hành động triển khai.
Nhằm định hướng phát triển tài chính toàn diện trong khu vực, Cộng đồng ASEAN đã thông qua Khuôn khổ tài chính toàn diện ASEAN. Tài chính toàn diện số được coi là yêu tố then chốt mà các nước thành viên ASEAN thuẩn luận kỹ lưỡng về sự phát triển và ảnh hưởng của các giải pháp đối với bối cảnh tài chính trong khu vực.
Theo các chuyên gia, hệ thống ngân hàng của các thành viên ASEAN có sự phát triển vượt bậc, bắt kịp với sự phát triển và hội nhập toàn cầu. Nhiều chuẩn mực tài chính ngân hàng đã được hình thành và áp dụng. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng các nước trong khu vực cũng cần hoàn thiện để hội nhập, bắt kịp thời kỳ công nghiệp 4.0 để đáp ứng các dịch vụ của khách hàng như dịch vụ vốn, tiền gửi, thanh toán…

Hoàng Vũ, theo sbv.gov.vn

Tìm theo ngày :