29/11/2017 09:14
Xem với cỡ chữ

VDB Nghệ An : Thông báo bán đấu giá Tài sản

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (là tài sản BĐTV của Bên thứ 3 - Khoản vay TDXK Công ty TNHH Tiền Phong tại Chi nhánh NHPT Nghệ An).

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 13 tờ bản đồ số 43 thuộc Giấy chứng nhận  Quyền sử dụng đất số Đ 190389 cấp ngày 16/6/2004 tại xóm Bình Mai, xã nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, chủ là hộ Bà Nguyễn Thị An, diện tích 1.240 m2 ( Trong đó: đất ở 300 m2, đất vườn 940 m2 ).
- Nhà cấp 4: Nhà cấp 4 xây dựng năm 1983 (100m2) được xây dựng trên thửa đất số 13 tờ bản đồ số 43 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số Đ 190389;
- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 188 và 189 tờ bản đồ số 64 thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 334478 số vào sổ cấp GCN: CH01578 ngày 17/3/2014 người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là Bà Nguyễn Thị An và Ông Lê Quang Thượng, diện tích 1.004,9 m2 đất chuyên trồng lúa nước.
* Giá bán khởi điểm: 951.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi mốt triệu đồng)
* Thời gian, địa điểm: vào 9 giờ ngày 19/12/2017  tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.
* Thời gian đăng ký:  Đăng ký nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 18/12/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.
* Thông tin chi tiết: xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An, số 02, Đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, ĐT: 0948329799 và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nghệ An, ĐT : 0913055938.

Tìm theo ngày :