29/11/2017 09:26
Xem với cỡ chữ

VDB Lâm Đồng thông báo thu hồi tải sản đảm bảo đã bán đấu giá

Toàn bộ dự án “Nhà máy chế biến cà phê nhân, cà phê hoà tan” và tài sản thế chấp khác tại Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng (là tài sản sản đảm bảo của Công ty Cổ Phần Cà Phê Thái Hòa Lâm Đồng thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng).

Tài sản thu hồi:
- Công trình xây dựng: Toàn bộ công trình xây dựng như: nhà văn phòng và nhà ăn ca; nhà xưởng sản xuất cà phê, tổng kho thành phẩm…gắn liền với đất thuê nhà nước trả tiền hàng năm thuộc diện tích đất 8.849,5m2 thuộc thửa đất số 2583, tờ bản đồ số 24, thời hạn sử dụng đến 11/10/2049; diện tích đất 18.849m2. thuộc thửa đất số 2580, tờ bản đồ số 24 và diện tích đất 71.099m2 thuộc thửa đất số 2596, tờ bản đồ số 24, thời sử dụng đến 10/02/2054.
- Hệ thống máy móc thiết bị: Toàn bộ hệ thống máy móc và hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất cà phê.
- Tài sản khác: 01 xe Fortuner; 01 xe xúc đào đất; 05 xe nâng komatsu.
Thời gian thu hồi: 8 giờ 00 ngày 05/12/2017
Địa điểm: “Nhà máy chế biến cà phê nhân, cà phê hoà tan” tại Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.
Lý do thu hồi: Để bàn giao tài sản cho người mua.

Tìm theo ngày :