29/11/2017 11:42
Xem với cỡ chữ

Đấu thầu bổ sung 1.000 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 28/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có Công văn số 2829/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành đợt 9 /2017, bổ sung vào đợt 8/2017.

Trong đợt này, VDB sẽ phát hành bổ sung 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, mã trái phiếu BVDB17218.
Phiên đấu thầu bổ sung sẽ được tổ chức vào ngày 05/12/2017 theo hình thức đấu thầu kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.
Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết bổ sung vào mã trái phiếu BVDV17218 kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 29/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Hiền Nguyễn

Tìm theo ngày :