19/12/2017 13:54
Xem với cỡ chữ

VDB Thanh Hóa thông báo việc bán đấu giá tài sản (cv 616/NHPT.THO-TD)

Thông tin về tài sản bán đấu giá:

Tài sản 1: Nhà đất tại thôn Ngọc Thành, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ bà Lê Thị Đắng đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.
- Thửa đất số:  811;     Tờ bản đồ số: 04;        Diện tích: 285,2 m2
- Nhà cấp 4, lợp mái ngói, diện tích xây dựng: 70 m2.
- Giá khởi điểm: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, bà Mai Thị Kết đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.
- Thửa đất số:  324;     Tờ bản đồ số: 10;        Diện tích: 139,6 m2
- Giá khởi điểm: 447.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017, dự kiến bán đấu giá tài sản vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 02/01/2018 tại Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa.
Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ: Lưu Đức Thành - Cán bộ quản lý dự án, điện thoại: 0945.828.882

Tìm theo ngày :