30/01/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

Tháng 1/2018: Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD

Cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 xuất siêu 2,9 tỷ USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tháng 1/2018 ước tính nhập siêu 300 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,1 tỷ USD.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 29/1/2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,41 tỷ USD, giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,59 tỷ USD, giảm 2,6%.
Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: Sắt thép giảm 28,3%; giày dép giảm 11,5%; hàng dệt may giảm 7,2%... Bên cạnh đó, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng: Gạo tăng 30,3%; điện thoại và linh kiện tăng 7,7%; cà phê tăng 6,8%...
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1/2018 với kim ngạch đạt 4,5 tỷ USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hoa Kỳ tăng 17%; Châu Âu tăng 6,6%...
Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2018 ước tính đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,8 tỷ USD, giảm 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,5 tỷ USD, giảm 1,7%.
Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với tháng trước: Ô tô đạt 304 triệu USD, giảm 52,1%; xăng dầu đạt 552 triệu USD, giảm 27,2%.
Về thị trường nhập khẩu trong tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 5,7 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2017; Hàn Quốc tăng 54,2%; ASEAN tăng 46,3%; Nhật Bản đạt tăng 93,1%...
Cán cân thương mại hàng hóa năm 2017 xuất siêu 2,9 tỷ USD, tương đương 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tháng 1/2018 ước tính nhập siêu 300 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,1 tỷ USD.
 
Hoàng Minh theo thoibaotaichinhvietnam.vn
 
Tìm theo ngày :