29/03/2018 15:20
Xem với cỡ chữ

Ước xuất siêu 1,3 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Tính chung quý 1/2018, ước xuất siêu 1,3 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3 ước tính đạt 19,80 tỷ USD, tăng 38,2% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,36 tỷ USD, tăng 43,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,44 tỷ USD, tăng 36,4%.
Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 54,31 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,97 tỷ USD, tăng 18,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,34 tỷ USD, tăng 23,2%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Có được kết quả này là nhờ kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực vẫn duy trì tốc độ tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể trong quý 1: Điện thoại và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD, tăng 58,8%; hàng dệt may đạt 6,3 tỷ USD, tăng 12,9%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 3,5 tỷ USD, tăng 22,3%; giày dép đạt 3,5 tỷ USD, tăng 10,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,1 tỷ USD, tăng 20,1%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 8%; thủy sản đạt 1,7 tỷ USD, tăng 11,2%...
Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý, tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 99,7% kim ngạch hàng điện thoại và linh kiện; chiếm 90% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng; chiếm 61% kim ngạch hàng dệt may.
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu quý I/2018, EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,8 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tiếp đến là Hoa Kỳ đạt 9,6 tỷ USD, tăng 11,6%; Trung Quốc đạt 9 tỷ USD, tăng 46%; ASEAN đạt 5,6 tỷ USD, tăng 13,5%; Hàn Quốc đạt 4,3 tỷ USD, tăng 35,8%; Nhật Bản đạt 4,2 tỷ USD, tăng 12%.
Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 3 năm nay ước tính đạt 19,0 tỷ USD, tăng 35,4% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 35,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,5 tỷ USD, tăng 35,2%.
Tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 53,01 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 21,26 tỷ USD, tăng 13,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,75 tỷ USD, tăng 13,7%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I/2018 tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Như vậy, tính chung trong quý đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa ước thặng dư 1,3 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,6 tỷ USD.
Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ quý I năm 2018 ước tính đạt 3,9 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước tính đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu dịch vụ quý 1 là 391 triệu USD, bằng 10% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Hoàng Giang theo Thời báo ngân hàng

Tìm theo ngày :