19/04/2018 10:36
Xem với cỡ chữ

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 18/4, chỉ huy động được 900 tỷ đồng

Trái phiếu Chính phủ tiếp tục ế ẩm khi mà Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được thêm có 900 tỷ đồng trong tổng số 3.500 tỷ đồng gọi thầu (tỷ lệ thành công chỉ đạt 25,7%); lãi suất trúng thầu cũng tăng nhẹ ở các kỳ hạn 10 và 20 năm.

Cụ thể trong phiên đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức sáng qua (18/4), Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, trong đó kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng; các kỳ hạn 7 năm và 20 năm mỗi loại gọi thầu 1.000 tỷ đồng.
Trái phiếu 7 năm thu hút 15 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 3.350 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 3,43% và cao nhất là 4,5%. Kết quả chỉ huy động được có 200 tỷ đồng trái phiếu 7 năm (tỷ lệ thành công là 20%), với lãi suất trúng thầu là 3,43%, ngang bằng với lãi suất trúng thầu kỳ hạn này phiên ngày 4/4.
Trái phiếu 10 năm cũng có tới 14 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu đạt 4.250 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 4,1% và cao nhất là 4,9%. Kết quả cũng chỉ huy động được 600 tỷ đồng trái phiếu 10 năm (tỷ lệ thành công 40%), với lãi suất trúng thầu là 4,1%, cao hơn 0,05 điểm phần trăm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 11/4.
Trái phiếu 20 năm chỉ có 6 thành viên tham dự với giá trị đặt thầu là 1.065 tỷ đồng, lãi suất đăng ký thấp nhất là 5,12% và cao nhất là 5,7%. Kết quả chỉ huy động được có 100 tỷ đồng trái phiếu 20 năm (tỷ lệ thành công 10%), với lãi suất trúng thầu là 5,12%, cao hơn 0,02 điểm phần trăm so với phiên ngày 4/4.
Đây là phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ thứ 3 trong tháng 4, song tỷ lệ thành công là khá thấp. Tính chung 3 phiên này, Kho bạc Nhà nước chỉ huy động được có 3.565 tỷ đồng trong tổng số 11.000 tỷ đồng gọi thầu (tỷ lệ thành công khoảng 32,41%). Còn tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 43.973 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX.

Đào Huyền - Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm theo ngày :