24/04/2018 00:00
Xem với cỡ chữ

Nới lỏng các quy định về bảo lãnh vay vốn

Chính phủ đã quyết định nới lỏng quy định về cấp mới bảo lãnh cho các khoản vay của doanh nghiệp.
Đây là một phần của Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016 - 2018.
Theo Quyết định 544/QĐ-TTg, Chính phủ đã tạm dừng bảo lãnh các khoản vay mới cả trong và ngoài nước của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, với quyết định mới này, Chính phủ sẽ chỉ hạn chế bảo lãnh đối với các khoản vay mới của doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính rà soát danh mục dự án cấp bảo lãnh Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2018 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.
HN - Nguồn: chinhphu.vn
Tìm theo ngày :