27/04/2018 14:34
Xem với cỡ chữ

Khu vực tư nhân có thể tiếp cận vốn ODA

Khu vực tư nhân có thể vay vốn từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các khoản vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Đây là một phần của dự thảo nghị định về quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Dự thảo đã được công bố để tiếp nhận phản hồi của công chúng và các cơ quan liên quan.
Nếu dự thảo Nghị định được Chính phủ phê duyệt, khu vực tư nhân sẽ có thể tiếp cận và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi trong khuôn khổ hạn mức tín dụng cho vay đến tổ chức tài chính, tín dụng trong nước để thực hiện các hoạt động phù hợp với điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và tuân thủ quy trình cho vay của tổ chức tài chính, tín dụng.
Cùng với đó, tham gia với tư cách một bên góp vốn trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) có sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi làm vốn đầu tư của Nhà nước; vay lại nguồn vốn ODA qua hệ thống ngân hàng thương mại.
Quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án được đề xuất như sau: Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi; xây dựng và lựa chọn đề xuất chương trình, dự án; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án; đàm phán và ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi; quản lý thực hiện chương trình, dự án; hoàn thành, chuyển giao kết quả thực hiện chương trình, dự án.
Từ năm 1993, Việt Nam đã nhận được hỗ trợ tài chính từ các tổ chức đa phương và song phương như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Quỹ Tiền tệ Quốc tế; từ các nước Nhật Bản, Pháp, Đan Mạch và Canada. Tháng 7/2017, Ngân hàng Thế giới tuyên bố chấm dứt ODA cho Việt Nam; các khoản vay sau này là vay ưu đãi với lãi suất cao hơn./.

HN Nguồn: VNS

Tìm theo ngày :