02/10/2018 11:24
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển KV Bắc Kạn - Thái Nguyên: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Tài sản đấu giá: Tàu Minh Công 68 với thông số chính:

Tàu Minh Công 68
Số hiệu/Số IMO: 3WOF/9556430
Loại tầu: Chở hàng rời
Năm đóng: 2010
Nơi đóng: Hải Phòng
Chiều dài lớn nhất: 91,940 m
Chiều rộng tầu: 15,3m
Trọng tải toàn phần: 5.251 MT
Mớn nước: 6,3m
Chiều cao: 7,9m
Tổng dung tích: 2.988 GT
Dung tích thực: 1.848 NT
Công suất máy chính: 1.765 KW
Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam
Số đăng ký: VN-3148-VT ngày 05/7/2010.
Cảng đăng ký: Hải Phòng
Số lượng tài sản: 01 tàu
Giá khởi điểm: 55.057.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ không năm mươi bảy triệu đồng chẵn) - Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản).
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 thông qua ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên quyết định, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/10/2018 đến 15 giờ ngày 15/10/2018(trong giờ hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên (qua văn thư) Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083858092.

Tìm theo ngày :