03/10/2018 14:14
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển KV Bắc Kạn - Thái Nguyên: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(c/v: 533/TB-NHPT.BKTN-TD)

Tài sản bán đấu giá tầu Hải Thắng 18 với thông số:

Tàu HẢI THẮNG 18
- Hô hiệu/Số IMO/: XVUD/99632181
- Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp
- Chiều dài lớn nhất: 91.940 M        
- Chiều rộng: 15.300 M
- Mớn nước: 6.300 M    
- Tổng công suất máy chính: 1765 KW
- Trọng tải toàn phần: 5242.80 MT
- Tổng dung tích(GT): 2984 GT    
- Dung tích thực dụng: 1852 NT
- Năm đóng: 2016
- Nơi đóng: Việt Nam    
- Cảng đăng ký: Hải Phòng.
- Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam.
Số lượng tài sản: 01 tàu
Giá khởi điểm: 76.659.000.000đ. (Bẩy mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu đồng) - Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản).Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 thông qua ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên quyết định, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/10/2018 đến 15 giờ ngày 15/10/2018(trong giờ hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên (qua văn thư) Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083858092.

Tìm theo ngày :