03/10/2018 14:21
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển KV Bắc Kạn - Thái Nguyên: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản(c/v: 532/TB-NHPT.BKTN-TD)

Tài sản xử lý là: 01 tàu Quang Minh Star theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/1/2010. Các thông số tài sản thế chấp như sau:

Tàu Quang Minh Star
Hô hiệu/Số IMO: XVCL/9563988
Loại tàu: Chở hàng rời
Năm đóng: 2009
Chiều rộng: 17,60M
Nơi đóng: Quảng Ninh
Mớn nước: 7,20M
Chiều dài lớn nhất: 113,20M
Công suất máy chính: 2.647KW
Tổng dung tích: 5444GT
Dung tịch thực dụng: 3470NT
Trọng tải toàn phần: 8821,80MT
Cảng đăng ký: Hải Phòng
Tổ chức đăng kiểm: Việt Nam
Số lượng tài sản: 01 tàu
Giá khởi điểm: 89.532.000.000đ. (Tám mươi chín tỷ năm trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn).
(Giá khởi điểm không có thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản và thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản).
.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 thông qua ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên quyết định, cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/10/2018 đến 15 giờ ngày 15/10/2018(trong giờ hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Tại trụ sở Chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên (qua văn thư) Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 02083858092.

Tìm theo ngày :