Thông tin văn bản số: 33/NHPT-CĐKH
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 33/NHPT-CĐKH
Ngày ban hành 09/01/2017
Ngày hiệu lực 09/01/2017
Loại văn bản Tổng Giám đốc
Đơn vị ban hành Tổng Giám đốc
Nhóm văn bản Văn bản NHPT
Người ký Trần Bá Huấn
Trích yếu

Công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 99/2015/TT-BTC.