CHi tiết lỗi:Sequence contains no elements
Thông tin văn bản số: 13/2017/QĐ-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 13/2017/QĐ-TTg
Ngày ban hành 28/04/2017
Ngày hiệu lực 15/06/2017
Loại văn bản
Đơn vị ban hành
Nhóm văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
CÁC VĂN BẢN KHÁC