Thông tin văn bản số: 51/NQ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 51/NQ-CP
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 19/06/2017
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành Chính phủ
Nhóm văn bản Văn bản QPPL
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu
Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững Thuộc tính văn bản