Thông tin văn bản số: 07/CT-TTg
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/CT-TTg
Ngày ban hành 05/03/2018
Ngày hiệu lực 05/03/2018
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành Thủ Tướng Chính phủ
Nhóm văn bản Văn bản QPPL
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số ký hiệu Ban hành Trích yếu
23/02/2018
15/01/2018
29/12/2017
16/11/2017
25/10/2017
09/10/2017
29/09/2017
20/09/2017