Thông tin văn bản số: 58/NQ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 58/NQ-CP
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày hiệu lực 27/04/2020
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành Chính phủ
Nhóm văn bản Văn bản QPPL
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.