Thông tin văn bản số: 50/NQ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 50/NQ-CP
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày hiệu lực 17/04/2020
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị ban hành Chính phủ
Nhóm văn bản Văn bản QPPL
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.