HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ NGHỊ ĐỊNH 32/2017/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 12/09/2017

Hỏi :(VDB - congthongtin@vdb.gov.vn)

Cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tại VDB phải tuân theo các nguyên tắc nào?

Trả lời :

Nguyên tắc cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được quy định tại Điều 2, Nghị định 32:
    1. Cho vay đúng đối tượng về tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định tại Nghị định này.
    2. Dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước phải là các dự án được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và đánh giá là có hiệu quả, đảm bảo trả nợ đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi.
    3. Việc cho vay phải đúng quy trình thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật.
    4. Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích; trả nợ gốc, lãi vay đầy đủ và đúng thời hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng và các quy định của Nghị định này.
    5. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước tiến tới đủ bù đắp chi phí về vốn, chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Khách online:2777
Lượt truy cập: 13060349