HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ NGHỊ ĐỊNH 32/2017/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 12/09/2017

Hỏi :(VDB - congthongtin@vdb.gov.vn)

Khi khách hàng vay tín dụng đầu tư các biện pháp Bảo đảm tiền vay được quy định như thế nào?

Trả lời :

Điều 13 Nghị định 32 quy định:
1. Khách hàng khi vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để đầu tư dự án phải thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Đối với từng dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định cụ thể các biện pháp đảm bảo tiền vay theo, quy định của pháp luật. Trường hợp các dự án đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
    2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và khách hàng thực hiện thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.
    3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm./.

Khách online:2559
Lượt truy cập: 13060019