HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ NGHỊ ĐỊNH 32/2017/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 12/09/2017

Hỏi :(VDB - congthongtin@vdb.gov.vn)

Khách hàng được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay như thế nào?

Trả lời :

Điều 15 Nghị định 32 quy định rõ:
    1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay trên cơ sở khả năng tài chính của ngân hàng, khả năng trả nợ của khách hàng.
    2. Tổng thời gian gia hạn nợ đối với dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định không vượt quá 1/3 thời hạn cho vay tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này.
    3. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn hồ sơ, thủ tục điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, mức trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ vay cho khách hàng.

Khách online:3984
Lượt truy cập: 12779376