Các nghiệp vụ khác

Công tác hỗ trợ sau đầu tư

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, từ năm 2000 đến nay, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ký hợp đồng HTSĐT cho 2.925 dự án với số vốn hỗ trợ theo hợp đồng là 3.512 tỷ đồng, lũy kế số tiền thực cấp đến nay là 2.032 tỷ đồng.

Hỗ trợ sau đầu tư (HTSĐT) là một trong các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Đây là hình thức ưu đãi vừa thể hiện được sự hỗ trợ về tín dụng của Nhà nước dành cho các nhà đầu tư trong nước vừa góp phần làm giảm áp lực cũng như tâm lý trông chờ vào việc nhận ưu đãi trực tiếp từ Chính phủ để đầu tư dự án.

Một trong các điều kiện để được HTSĐT là dự án phải hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay Ngân hàng thương mại. Qua đó chủ đầu tư cũng cần phải cân nhắc, tính toán hiệu quả kinh tế, khả năng trả nợ kỹ càng hơn trước khi quyết định đầu tư dự án; đồng thời cũng quan tâm nhiều hơn đến tiến độ thực hiện, quyết toán dự án hoàn thành; từ  đó góp phần nâng cao chất lượng dự án đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư.

HTSĐT đã giúp cho các doanh nghiệp vay vốn từ Ngân hàng thương mại giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; và cũng là đòn bẩy góp phần trong việc doanh nghiệp quan tâm trả nợ vay cho các TCTD từ đó phát huy hiệu quả của vốn tín dụng.

 

Công tác thanh toán Dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La

 

Từ năm 2004, NHPT được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý, thanh toán vốn cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo NHPT, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan Bộ ngành,  UBND 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và sự đôn đốc, giám sát của Ban HTSĐT&QLVUT trong việc hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát thanh toán vốn đã góp phần quan trọng trong việc đưa dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La hoàn thành đưa vào sử dụng trước 03 năm so với dự kiến, là một trong những dự án thủy điện lớn nhất Đông Dương đồng thời cũng phát huy hiệu quả kinh tế-xã hội nhất đã được đầu tư tại Việt Nam.

Lũy kế số vốn đã thanh toán cho Dự án từ khởi công đến 30/6/2017 là 24.143,516 tỷ đồng, đạt 98,35% nguồn vốn NHPT thực nhận. Hiện nay, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đang tập trung gấp rút đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại danh mục các dự án thành phần, các hạng mục công việc cần thanh toán, trên cơ sở đó để hoàn thành toàn bộ Dự án theo yêu cầu của Chính phủ.

 

Khách online:2926
Lượt truy cập: 13060537