Chỉ đạo điều hành
Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1602/BTC-TCNH ngày 31/01/2019 về Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển , Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc NHPT tích cực đôn đốc thu hồi nợ của các địa phương vay vốn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0%.
Ngày 28/02/2019   |Xem tiếp
Ngày 15/02/2019, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-NHPT về lãi suất tính đủ đối với hoạt động tín dụng vốn nước ngoài VDB chịu rủi ro.
Ngày 18/02/2019   |Xem tiếp
Ngày 22/01/2019, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có Công văn số 345-CV/ĐU về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Ngày 29/01/2019   |Xem tiếp
Trong các ngày, từ 08-19/11/2018 tại Trụ sở chính, Lãnh đạo VDB đã làm việc với các Chi nhánh, Sở Giao dịch và các Ban nghiệp vụ về việc rà soát kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 08/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành quyết định số 357/QĐ-NHPT về việc Công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực thẩm định dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB.
Ngày 12/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 17/10/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết số 324/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc từ ngày 01/11/2018.
Ngày 30/10/2018   |Xem tiếp
Từ 01/9/2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ biên soạn Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng và đăng tải trên chuyên mục “Bản tin sinh hoạt Chi bộ” trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (www.doanhnghieptrunguong.vn) vào ngày 30 hằng tháng.
Ngày 06/09/2018   |Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :