Chỉ đạo điều hành
Thiệp chúc năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 08/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 23/12/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 07/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về thực hiện công tác quyết toán và một số công việc trọng tâm cuối năm 2020.
Ngày 25/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 04/11/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 06/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc chủ động phòng, chống bão lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra đối với con người và tài sản của hệ thống (cơn bão số 10).
Ngày 05/11/2020   |Xem tiếp
Ngày 19/10/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã có Công điện số 05/NHPT-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT về việc chủ động phòng, chống bão lũ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra đối với con người và tài sản của hệ thống.
Ngày 21/10/2020   |Xem tiếp
Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1602/BTC-TCNH ngày 31/01/2019 về Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển , Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc NHPT tích cực đôn đốc thu hồi nợ của các địa phương vay vốn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0%.
Ngày 28/02/2019   |Xem tiếp
Ngày 15/02/2019, Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-NHPT về lãi suất tính đủ đối với hoạt động tín dụng vốn nước ngoài VDB chịu rủi ro.
Ngày 18/02/2019   |Xem tiếp
Ngày 22/01/2019, Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có Công văn số 345-CV/ĐU về việc tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Ngày 29/01/2019   |Xem tiếp
Trong các ngày, từ 08-19/11/2018 tại Trụ sở chính, Lãnh đạo VDB đã làm việc với các Chi nhánh, Sở Giao dịch và các Ban nghiệp vụ về việc rà soát kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 08/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành quyết định số 357/QĐ-NHPT về việc Công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực thẩm định dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB.
Ngày 12/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 17/10/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết số 324/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc từ ngày 01/11/2018.
Ngày 30/10/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2437
Lượt truy cập: 13059834