Chỉ đạo điều hành
Trong các ngày, từ 08-19/11/2018 tại Trụ sở chính, Lãnh đạo VDB đã làm việc với các Chi nhánh, Sở Giao dịch và các Ban nghiệp vụ về việc rà soát kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 08/11/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành quyết định số 357/QĐ-NHPT về việc Công bố thủ tục giải quyết công việc lĩnh vực thẩm định dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của VDB.
Ngày 12/11/2018   |Xem tiếp
Ngày 17/10/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết số 324/QĐ-NHPT về việc thành lập Chi nhánh NHPT Khu vực Đông Bắc từ ngày 01/11/2018.
Ngày 30/10/2018   |Xem tiếp
Từ 01/9/2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ biên soạn Tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng và đăng tải trên chuyên mục “Bản tin sinh hoạt Chi bộ” trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối (www.doanhnghieptrunguong.vn) vào ngày 30 hằng tháng.
Ngày 06/09/2018   |Xem tiếp
Trang:
Tìm theo ngày :