Nghiệp vụ
NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 17/07/2019   |Xem tiếp
Ngày 05/7/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-NHPT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng (Hội đồng) tại VDB.
Ngày 09/07/2019   |Xem tiếp
Ngày 05/7/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 233/QĐ-NHPT về ban hành Quy chế Đào tạo và Bồi dưỡng trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT).
Ngày 09/07/2019   |Xem tiếp
Sáng 26/6/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”.
Ngày 26/06/2019   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2019.
Ngày 12/06/2019   |Xem tiếp
Ngày 28/5/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành công văn số 917/NHPT-TĐKT phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 29/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 27/05/2019, Hội đồng Quản trị Ngân hàng phát triển Việt Nam ra quyết định số 178/QĐ–NHPT công nhận xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các đơn vị trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 29/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 8/5/2019 tại Khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra Hội thảo với chủ đề "Tăng cường việc tiếp cận thị trường vốn ở Việt Nam". Hội thảo do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) phối hợp tổ chức.
Ngày 08/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 26/4/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ra quyết định số 98/QĐ-NHPT về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 06/05/2019   |Xem tiếp
Ngày 11/4/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 74/QĐ-NHPT ban hành Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 12/04/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :