Nghiệp vụ
Ngày 20/3/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ra quyết định số 47/QĐ-NHPT ban hành Quy chế về công tác truyền thông.
Ngày 25/03/2019   |Xem tiếp
Ngày 14/3/2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-NHPT về việc Công nhận Cụm trưởng, Cụm phó cụm thi đua 2019.
Ngày 18/03/2019   |Xem tiếp
Ngày 04/01/2018, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT (SGDI) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT NHPT Bùi Tuấn Minh cùng đại diện một số Ban, Trung tâm thuộc Hội sở chính và tập thể cán bộ, người lao động thuộc SGDI.
Ngày 04/01/2019   |Xem tiếp
Ngày 18/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 2626/ NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt 3/2018 do VDB phát hành.
Ngày 20/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 13/12/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và bốn mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 17/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 11/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản số 2574/ NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đợt 2/2018 do VDB phát hành.
Ngày 12/12/2018   |Xem tiếp
Ngày 05/12/2018, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 06/12/2018   |Xem tiếp
Từ ngày 14 đến 16/11/2018, Đoàn công tác của VDB do Q.Tổng Giám đốc Đào Quang Trường làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn các Ngân hàng Xuất nhập khẩu Châu Á (AEBF) lần thứ 24 tại Phukhet, Thái Lan, do Ngân hàng xuất nhâp khẩu Thái Lan đăng cai.
Ngày 20/11/2018   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 19/11/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :