Nghiệp vụ
Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHPT quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT.
Ngày 22/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/5/2020, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay lại vốn nước ngoài (ODA) tài trợ dự án Công trình Thủy điện Mận Thắng với tổng giá trị cam kết là 226 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa 11,5 năm, thời hạn trả nợ gốc 10,1 năm.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 24/3/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-NHPT về việc công nhận kết quả thực hiện đề án khoa học và công nghệ cấp Ngành do Ban Kiểm soát chủ trì.
Ngày 25/03/2020   |Xem tiếp
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi là một trong những nguồn vốn quan trọng của Nhà nước, được sử dụng để thực hiện các mục tiêu ưu tiên của quốc gia trong từng thời kỳ nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Chúng ta đã và đang bước lên thềm của mùa xuân mới 2020, một mùa xuân với nhiều triển vọng và hứa hẹn tốt lành.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Năm 2019, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bước vào giai đoạn mới để thực hiện mục tiêu của “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021”, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Sở giao dịch II (Sở GDII) được hình thành và phát triển có tính chất tương đồng như các chi nhánh khác trong hệ thống VDB, với việc sát nhập thêm Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Long An và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Tây Ninh thì mô hình hoạt động của Sở II đã được vận hành theo địa bàn khu vực, phù hợp với định hướng, mô hình, cơ cấu tổ chức các Sở giao dịch, Chi nhánh của VDB.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Sáng ngày 24/12/2019 tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Hoạt động hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh để doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ: Kinh nghiệm từ một số quốc gia”. Đại diện Ban Cân đối kế hoạch VDB tham dự Hội thảo.
Ngày 24/12/2019   |Xem tiếp
Sáng ngày 20/12/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hạn chế tín dụng đen tại Việt Nam”. Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tổ chức. Đại diện Ban Cân đối Kế hoạch VDB tham dự Hội thảo.
Ngày 23/12/2019   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :