15 năm VDB
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-NHPT về việc tặng giấy khen đối với tập thể cá nhân năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-NHPT về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NHPT” năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-NHPT về việc công nhận gương người tốt việc tốt năm 2020.
Ngày 29/09/2021   |Xem tiếp
Đặng Thị Hương Thảo, chi nhánh NHPT Ninh Bình (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Nguyễn Phước Tài, Chi nhánh NHPT Kiên Giang (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập NHPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Hoàng Mai Hiền, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Ninh Bình (Bài đạt giải Ba - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Nguyễn Cảnh Hiệp, Ban Kế hoạch - Nguồn vốn (Bài đạt giải Nhì - Cuộc thi viết về 15 năm thành lập VDB - Bài viết đã được tác giả biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT)
Ngày 30/06/2021   |Xem tiếp
Hưởng ứng cuộc thi viết về 15 năm thành lập Ngân hàng phát triển Việt Nam (19/5/2006-19/5/2021) do NHPT phát động, cán bộ Chi nhánh NHPT Ninh Bình đã tích cực tham gia cuộc thi.
Ngày 22/06/2021   |Xem tiếp
ĐÀO QUANG TRƯỜNG, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ngày 28/05/2021   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:23419
Lượt truy cập: 11285009