Đào tạo
Ngày 12/3/2020, Tổng Giám đốc NHPT đã ký quyết định số 47/QĐ-NHPTcông nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Ngành.
Ngày 13/03/2020   |Xem tiếp
Ngày 09/01/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức quán triệt nội dung Hội nghị trực tuyến về Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (2018) - do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2019 - đến toàn thể người lao động của đơn vị.
Ngày 10/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 04/01/2020 SGDII phối hợp với đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quận 1, các đơn vị công an, dân quân tự vệ của phường Bến Nghé - Quận 1 TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ.
Ngày 08/01/2020   |Xem tiếp
Sáng 08/01/2019 tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành “Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”. Đề tài do Ban Cân đối Kế hoạch chủ trì thực hiện.
Ngày 08/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 13/12/2019, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-NHPT về việc công nhận sáng kiến của các cá nhân, tập thể phòng thuộc chi nhánh VDB Ninh Bình.
Ngày 16/12/2019   |Xem tiếp
Ngày 11/9/2019, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, đề án khoa học công nghệ (KHCN) đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành: “Xây dựng nhật ký điện tử quản lý các sự kiện trong suốt thời gian vay vốn của dự án” và đề án KHCN cấp Ngành: “Xây dựng tài liệu hướng dẫn thẩm định cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy phát điện sử dụng năng lượng mặt trời” do Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị chủ trì thực hiện.
Ngày 11/10/2019   |Xem tiếp
Sáng 7/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hoà Pháp) tổ chức.
Ngày 07/03/2019   |Xem tiếp
Ngày 7/9/2018, Tổng Giám đốc NHPT đã ký các Quyết định số: 261/QĐ-NHPT, 262/QĐ-NHPT, 263/QĐ-NHPT giao thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN), bao gồm:
Ngày 12/09/2018   |Xem tiếp
Ngày 26/7/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và NCKH đã tổ chức hội thảo về đề tài khoa học và công nghệ cấp Ngành “Ứng dụng giải pháp đào tạo trực tuyến trong hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Trung tâm chủ trì thực hiện.
Ngày 30/07/2018   |Xem tiếp
Ngày 16/7/2018, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học NHPT đã tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nội bộ” cho 32 học viên là cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ thuộc Ban Kiểm soát, Ban Kiểm tra nội bộ NHPT và Sở Giao dịch I NHPT. Lớp học dự kiến kết thúc ngày 21/7/2018.
Ngày 16/07/2018   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :